LVI Jukka Pirttinen

Tietosuojaseloste

LVI Jukka Pirttinen Oy - tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Jukka Pirttinen
Saraharjunkatu 8, 41340 Laukaa
jukka.pirttinen@lvipirttinen.fi
+358 29 0011450

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Keräämme henkilötietoja kyselylomakkeen kautta asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja yhteydenottojen mahdollistamiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot:
Keräämme perustietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika:
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista yhteydenpitoa ja asiakassuhteen hoitoa varten.

Tietojen saanti ja siirto:
Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille, paitsi lain edellyttämissä tapauksissa.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa heitä koskevat tiedot, pyytää tietojen korjaamista tai poistamista, sekä oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä GDPR:n mukaisesti.

Tietoturva:
Sitoudumme suojaamaan kerättyjä henkilötietoja asianmukaisin tietoturvakeinoin.

Yhteydenotot:
Kaikki tietosuojaa koskevat kysymykset ja pyynnöt tulee osoittaa yllä mainittuihin yhteystietoihin.
<- Takaisin etusivulle 
Jukka Pirttinen
toimisto@lvipirttinen.fi
arrow-down